ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ διαδηκασία

Η ενεργοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρεις τρόπους:

Απευθείας από Κύπρος-στο-δρόμο εφαρμογή:

Εάν έχετε μια σύνδεση στο Internet είναι διαθέσιμη στη συσκευή σας, η ενεργοποίηση θα γίνεται αυτόματα.

SMS:

Στείλτε ένα SMS με τη μορφή
ACT κωδικός εγκατάστασης χώρου
(eg. "ACT AAAAA-AAAAA-AAAAA-AAAAA") σχετικά με τον αριθμό τηλεφώνου +90 533 840 9900.
Θα λάβετε ένα SMS με έναν κωδικό ενεργοποίησης μέσα σε λίγα λεπτά.

 

Διαδίκτυο:

Πληκτρολογήστε τον κωδικό της εγκατάστασης σας σε μορφή σε αυτό το site και κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό ενεργοποίησης που δημιουργούνται στην εφαρμογή.


Κωδικός εγκατάστασης δεν είναι σας σειριακό αριθμό. Κωδικός εγκατάστασης παράγεται από την εφαρμογή μετά την εισαγωγή ενός αύξοντα αριθμό.

 

Η ενεργοποίηση προϊόντος
Εισάγετε τον κωδικό εγκατάστασης
 
 

 

- - - - Kara Tasarım LTD -- All Rigths Reserved - - - -
- - - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - - -
Calili δρόμος No:2 Gonyeli (Kioneli) Κύπρος